โรงเรียนทับปุดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านทับปุด ต.ทับปุด อ.ทับปุด
  2
  บ้านปากช่อง ต.ทับปุด อ.ทับปุด
  3
  บ้านเขาเต่าใน ต.ทับปุด
  4
  บ้านลุ่มเกรียบ ต.ทับปุด อ.ทับปุด
  5
  บ้านเขาเต่านอก ต.ทับปุด อ.ทับปุด
  ุ6
  บ้านไทรมาศ ต.ทับปุด อ.ทับปุด
  1
  บ้านเขาตำหนอน ต.ถ้ำทองหลาง
  2
  บ้านถ้ำทองหลางใน ต.ถ้ำทองหลาง
  3
  บ้านไม้งาม ต.ถ้ำทองหลาง
  4
  บ้านในวัง ต.ถ้ำทองหลาง
  1
  บ้านโคกไคร ต.มะรุ่ย
  2
  บ้านบ่อแสนไทรงาม ต.มะรุ่ย
  3
  บ้านท่าสนุก ต.มะรุ่ย
  4
  บ้านมะลุ่ย ต.มะรุ่ย
  5
  บ้านคลองจูด ต.มะรุ่ย
  6
  บ้านปากทางมะรุ่ย ต.มะรุ่ย
  7
  บ้านโคกเลือด ต.มะรุ่ย
  1
  บ้านนา ต.บ่อแสน
  2
  บ้านไสเสียด ต.บ่อแสน
  3
  บ้านคลองบ่อแสน ต.บ่อแสน
  4
  บ้านควน ต.บ่อแสน
  5
  บ้านใหญ่ ต.บ่อแสน
  6
  บ้านบางทราย, บ้านบนทุ่ง ต.บ่อแสน
  7
  บ้านท่าไทร ต.บ่อแสน
  8
  บ้านท่าใหญ่ ต.บ่อแสน
  1
  บ้านหัวนอนวัด ต.โคกเจริญ
  2
  บ้านทุ่งต่อเรือ ต.โคกเจริญ
  3
  บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ
  4
  บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ
  5
  บ้านลานเจริญ ต.โคกเจริญ
  6
  บ้านตลิ่งชัน ต.โคกเจริญ
  7
  บ้านหัวสะพาน ต.โคกเจริญ
  8
  บ้านสวนพลู ต.โคกเจริญ
  1
  บ้านบางเหรียงใน ต.บางเหรียง
  2
  บ้านบางเหรียงใต้ ต.บางเหรียง
  3
  บ้านคอกช้าง ต.บางเหรียง
  4
  บ้านบางเหรียงเหนือ ต.บางเหรียง
  5
  บ้านปากด่าน ต.บางเหรียง

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชัชวาล เกตุเกิดเกล้า

 • นายชูเกียรติ ใจแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,372
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทับปุดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 0-7659-9012 อีเมล์: tpw.act2016@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาง​มารา​ศรี​ ชุมเชื้อ โทรศัพท์: 0817478415​ อีเมล์: meenwadee191@gmail.com​
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]