โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  ชุมชนบ้านกะแดะ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  2
  ชุมชนบ้านดอนยา ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  3
  ชุมชนบ้านบัวท้อน ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  4
  ชุมชนบ้านนาตรอก ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  5
  ชุมชนบ้านพ่วง ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  8
  ชุมชนบ้านหนองสวน ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  1
  บ้านดอนกาย ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  2
  บ้านท่าเสาเภา ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  4
  บ้านนาเหนือ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  5
  บ้านพ่วง ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  9
  บ้านหนองเปล ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิภาวรรณ ปลอดจินดา

 • นายชนะ สมจิตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,880
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077379034 อีเมล์: kanchanadit.kd@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล โทรศัพท์: 0954179009 อีเมล์: krunong.047@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]