โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  หมู่ 1 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  2
  หมู่ 2 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  3
  หมู่ 3 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  4
  หมู่ 4 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  5
  หมู่ 5 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  6
  หมู่ 6 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  7
  หมู่ 7 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  8
  หมู่ 8 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  9
  หมู่ 9 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  10
  หมู่ 10 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  1
  หมู่ 1 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  2
  หมู่ 2 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  3
  หมู่ 3 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  4
  หมู่ 4 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  1
  หมู่ 1 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  2
  หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  3
  หมู่ 3 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  4
  หมู่ 4 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  5
  หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  6
  หมู่ 6 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  7
  หมู่ 7 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  8
  หมู่ 8 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  1
  หมู่ 1 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  2
  หมู่ 2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  3
  หมู่ 3 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  4
  หมู่ 4 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  5
  หมู่ 5 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  1
  หมู่ 1 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  2
  หมู่ 2 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  3
  หมู่ 3 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  4
  หมู่ 4 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  5
  หมู่ 5 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  6
  หมู่ 6 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
  7
  หมู่ 7 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวาสนา อิสสระกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางโสรัจจ์ จึ่งสกุล

 • นายสิทธิโชค พลเขตสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,360
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกะเปอร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 077828563 อีเมล์: kaperwit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวล โทรศัพท์: 0857984376 อีเมล์: merfiess_wh@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]