โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  2
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  3
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  4
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  5
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  6
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  7
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  8
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  9
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  10
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  11
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  12
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  13
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  14
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  15
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  16
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  17
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  18
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  19
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  20
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  1
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  2
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  3
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  4
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  5
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  6
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  7
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  8
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  9
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  1
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  2
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  3
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  4
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  5
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  6
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  7
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  8
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  9
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  10
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  1
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  2
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  3
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  4
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  5
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  6
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  7
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  8
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวมลฐิตา กลางณรงค์

 • นางมยุรา เครือหงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,590
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พบศิริ ขวัญเกื้อ โทรศัพท์: 0629162295 อีเมล์: kong4710@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]