โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
 


 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  2
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  3
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  4
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  5
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  6
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  7
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  8
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  9
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  10
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  11
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  12
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  13
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  14
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  15
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  16
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  17
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  18
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  19
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  20
  ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  1
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  2
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  3
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  4
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  5
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  6
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  7
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  8
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  9
  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  1
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  2
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  3
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  4
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  5
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  6
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  7
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  8
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  9
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  10
  ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  1
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  2
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  3
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  4
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  5
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  6
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  7
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  8
  ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปรัญญา วราภรณ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายโกวิท มุขพริ้ม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุนทร ส่งแสง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอติคุณ เชตวรรณ์

 • นางนวลักษณ์ ภุมรินทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,902
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พบศิริ ขวัญเกื้อ โทรศัพท์: 0629162295 อีเมล์: kong4710@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]