• NIKOM3 ONLINE
 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  5
  หมู่บ้านทุ่งโดน ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุจิตรา แก้วได้ขุน

 • นางนฤมล ส่งเสริมสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,317
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074300240 อีเมล์: office@nikom3.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริขวัญ เอียดยีสะอิ โทรศัพท์: 0873579650 อีเมล์: chicha_239@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]