• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  -
  ต.กันตัง
  1-6
  ต.ควนธานี
  1-6
  ต.บางหมาก
  1-7
  ต.บางเป้า
  1-5
  ต.วังวน
  1-6
  ต.กันตังใต้
  1-5
  ต.คลองชีล้อม

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนัจญมีย์ ทะเลลึก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรเชษฐ สองรักษ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุนทร เพ็ชร์พราว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววรารัตน์ บุปผา

 • นางกรกต ลาวเพ็ชร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,350
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกันตังพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 075251100 อีเมล์: kantangpits@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์ โทรศัพท์: 0846254336 อีเมล์: preyawat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]