• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1
  บ้านนาโยง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  2
  บ้านหนองแจ้ง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  3
  บ้านป่าใส ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  4
  บ้านเจาะ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  6
  บ้านนาเหม่ ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  7
  บ้านหนองไทร ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  0
  ตำบลช่อง
  0
  ตำบลนาหมื่นศรี
  0
  ตำบลนาข้าวเสีย
  0
  ตำบลละมอ
  0
  ตำบลนาโยงใต้

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจุมพล ทวีตา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสมร จันทร์รัตน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวุฒิชัย แกล้วกล้า
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุภาวดี จันทร์สุข

 • นางกานต์รวี ชูรัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

18,277
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7529-9033 อีเมล์: sawat@srm.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกศินี เนาสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0862670461 อีเมล์: k_nowsuwan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]