• แบบประเมินออนไลน์
 • แบบประเมินสำหรับผู้มีีส่วนได้ส่วนเสียภายในแบบประเมินสำหรับผู้มีีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  2
  บ้านท่าไหล ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  3
  บ้านชายห้วย ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  ุ6
  บ้านหัวควนตก ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  11
  บ้านหัวควน ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภัค ฤทธิเดช
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอุดมลักษณ์ ใจชะอุ่ม

 • นางสุณีรัตน์ ดีนกาหมีนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,339
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหัวควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-699135 อีเมล์: jakra_pj@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักราวุธ ทองสีดำ โทรศัพท์: 0892287894 อีเมล์: jakra_pj@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]