• เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  1-8
  ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง
  4,5
  ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
  1,5
  ต.ชุมพล อ.เมือง จ.พัทลุง
  6
  ต.ชุมพล อ.เมือง จ.พัทลุง
  11
  ต.ชุมพล อ.เมือง จ.พัทลุง
  8
  ต.ร่มเมือง อ.เมือง จ.พัทลุง
  7
  ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.พัทลุง
  3
  ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
  1,8
  ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายลัด ตีบกลาง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวินิตย์ ศรีทวี

 • นางชะอุ่ม ยิ้มด้วงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,374
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประภัสสรรังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074820212 อีเมล์: prapassorn2527@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญเลิศ สืบประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0918477279 อีเมล์: kroolert@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]