โรงเรียนบ้านกกดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านกกดู่

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      54 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      54 เครื่อง
ใช้งานได้:
      0 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      54 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      21 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      21 เครื่อง
ใช้งานได้:
      12 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      9 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      75 เครื่อง
ใช้งานได้:
      12 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      63 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-20 11:03:14 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      TOT
ประเภท:
      adsl
ความเร็ว:
      100/100 Kbps
สถานะการใช้งาน:
      high

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2017-06-20 11:05:19 น.

นายสุธน สุพรมอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกกดู่

นายนพดล ศรีสว่าง
นางศรีอัมไพร ทองยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,393
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042870402 อีเมล์: kokdu@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จันทรา บุตรเพ็ญ โทรศัพท์: 42010008 อีเมล์: kokdu@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]