• DIGITAL LIBRARIES
 • Youtube
 • คุณธรรมอัตลักษณ์
 • การแต่งกายของนักเรียน
 • ลงทะเบียนใช้อีเมล์โรงเรียน
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนอนุบาลระนอง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      9 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      133 เครื่อง
รวม
      142 เครื่อง
ใช้งานได้:
      140 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      2 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      18 เครื่อง
รวม
      18 เครื่อง
ใช้งานได้:
      18 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      160 เครื่อง
ใช้งานได้:
      158 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      2 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-27 16:51:12 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-25 09:21:17 น.

นายมนตรี สังข์ชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง
นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง
นายมโนรถ ภาสภิรมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระนอง

นางสาวสุนิษา เทิงสูงเนิน
นายยุทธกิจ สัตยาวุธ

 • facebook
 • britishcouncil
 • สสวท.
 • คลังข้อสอบมาตรฐาน
 • DLTV
 • คู่มือประชาชนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,452
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077811497,07781 อีเมล์: office@anubanranong.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสุณี สัญวงษ์ โทรศัพท์: 0869404140 อีเมล์: sunee.mahamat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]