โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13


ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

ข้อมูลคอมพิวเตอร์


จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      25 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      25 เครื่อง
ใช้งานได้:
      25 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      10 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      0 เครื่อง
รวม
      10 เครื่อง
ใช้งานได้:
      10 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      35 เครื่อง
ใช้งานได้:
      35 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-26 11:09:29 น.


ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       -

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2019-06-27 14:54:09 น.

นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
นางสาวพัทรนันท์ สัตยานุรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

นายเบญจรงค์ แสงศรี
นายสาวิต คงสินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,805
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7557-6207 อีเมล์: pstrg@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ญาณิศา นะวะกะ โทรศัพท์: 0918238275 อีเมล์: benpstrang2522@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]