• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •       วิสัยทัศน์

         "โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  ฉลาดใช้เทคโนโลยี สร้างคนดีด้วยคุณธรรม  เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้  เชิดชูความเป็นไทย รู้จักใช้ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง"

       

                                                                                                          ปรัชญาของสถานศึกษา

                                                                                                        สิกขา   ปัญญา  สมิทธิกา

                                                                                                    การศึกษา เป็นทางให้เกิดปัญญา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-26 11:03:27 น.

โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 022242637 อีเมล์: plubpla.school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ญาดา แซ่อึ้ง โทรศัพท์: 0645354124 อีเมล์: ppetch4@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]