โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ-สกุล

  จากหน่วยงาน

  ตำแหน่ง

  นางจุฑาพา   เม่นมิ่ง

  -

  ประธาน

  นางสาวปัญจภรณ์   ไกรฤกษ์

  -

  รองประธาน

  ท่านเจ้าคุณโสภณธรรมาภิรม

  ผู้แทนพระภิกษุ

  กรรมการ

  พระสมุห์สมศักดิ์   สุมานันท์

  ผู้แทนพระภิกษุ

  กรรมการ

  นายยิ่ง    วิริยะประพันธ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  เรือตรีโกมุท   ขวัญสุวรรณ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  นายวีรยุทธ   ดีกุล

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  พันจ่าเอกนิวัฒน์   จันทร์อุดม

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  นายสราพันธ์   จินดาเจี่ย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๑๐

  นายศราวุฒิ   ผดุงบุตร

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๑๑

  นายปุริม   เม่นมิ่ง

  ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  ๑๒

  นายประเสริฐ  รักการ

  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

  กรรมการ

  ๑๓

  นางสาวผลินภัทร  ถาวรชีพ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  ๑๔

  นางนภาพร  ป้อมเอี่ยม

  ผู้แทนข้าราชการครู

  กรรมการ

  ๑๕

  นายจิระพงศ์  ศุภศรี

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-07 16:29:45 น.

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โทรศัพท์: 021737197 อีเมล์: watyotinpradit@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นงคราญ ดวงสิน โทรศัพท์: 0804036533 อีเมล์: nongkrannew@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]