โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • นายจิระพงศ์  ศุภศรี

  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

  ตำแหน่ง วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๙๒-๑๒๐๗    E-mail : jira057@hotmail.com

  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท : สาขาการบริหารการศึกษา

  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

  ตั้งแต่ วันที่  ๑๒  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  จนถึงปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-07 16:29:45 น.

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โทรศัพท์: 021737197 อีเมล์: watyotinpradit@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: สุจิตรา สนธิภักดี โทรศัพท์: 0934824146 อีเมล์: kroomay16@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]