โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  
   

  วิสัยทัศน์   ( Vision)                                                           

   “ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ยกระดับการศึกษาด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  มีความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมดี มีจิตสาธารณะ ดำรงชีวิติอย่างเป็นสุข ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มุ่งสู่สากล” โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกลไกสำคัญในการระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-07 16:29:45 น.

โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โทรศัพท์: 021737197 อีเมล์: watyotinpradit@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นงคราญ ดวงสิน โทรศัพท์: 0804036533 อีเมล์: nongkrannew@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]