• เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์                       

                       โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว มุ่งพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม

                       น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการศึกษา

                       ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการ เทคโนโลยี ดนตรี และการกีฬา

                       เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-16 11:14:56 น.

โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โทรศัพท์: 0-2178-2334 อีเมล์: wadkingkaew002@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราศักดิ์ จันทะคีรี โทรศัพท์: 0885608682 อีเมล์: narasak.com2559@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]