โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.

  นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2.

  นายธำรงค์  สุวรรณปาล

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  3.

  นายนที  พ่วงสวัสดิ์

  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

  กรรมการ

  4.

  นางสาวมัณฑนา  เชยกลิ่นเทศ

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  5.

  นายเรวัตร  หลักเพ็ชร

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  6.

  นายทองดี  รอดเปีย

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  7.

  นายวิรุต  เฉื่อยฉ่ำ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  8.

  พระพรษ์ดนัย  สุรเชฎฐโต

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  9.

  นางสาวชลารักษ์  สายอุทัศน์

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  กรรมการและเลขานุการ

   

   

  โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-19 16:19:03 น.

โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 028484380 อีเมล์: sutheera.go@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธาทิพย์ ชื่นผล โทรศัพท์: 0873583426 อีเมล์: kenichi_matsuyame@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]