โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดย นายธวัช ทานสัมฤทธิ์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เช่าที่ดิน โดยเสียสละประโยชน์ อนุญาตให้ราชการทำการปลูกสร้างอาคารเรียน จำนวนที่ดิน 5 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา

  ปีการศึกษา 2530 เปิดในนามอนุบาลนนทบุรี (สาขาทานสัมฤทธิ์) ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งต้องฝากเรียนรวมกับโรงเรียนนนทบุรี

  ปีงบประมาณ 2530 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.20/28 จำนวน 9 ห้องเรียน และส้วมแบบสปช. 602/26 ชาย, หญิง 8 ที่ ปีงบประมาณ 2531 อีก 8 ที่ ต่อมานักเรียนเพิ่มขึ้นจึงนำนักเรียนทั้งหมดไปฝากเรียนที่พุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ต่อมาเมื่อโรงเรียนสร้างเสร็จได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2531

  วันที่ 28 กันยายน 2532 คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ได้มีมติเห็นชอบจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีสาขาทานสัมฤทธิ์ เป็นโรงเรียนเอกเทศโดยชื่อว่า “โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา” สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี

  ประวัติและผลงานผู้อุปการะคุณ

  นาย ธวัช ทานสัมฤทธิ์

  เป็นชาวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เกิดวันที่ 5 มิถุนายน 2462

  การศึกษา ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1961

  สมรส สมรสกับนางเสริมศรี ลิมปะพันธ์ มีบุตร – ธิดา 3 คน บุตรบุญธรรม 1 คน

  ผลงานและเกียรติประวัติ

  1. มูลนิธิศาสตราจารย์ ปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้ประกาศเกียรติคุณให้นายธวัช ทานสัมฤทธิ์ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2539 ประเภทอาสาสมัคร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 โดย ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลลวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานพิธี
  2. เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการยกย่องประจำปี 2530 จากจังหวัดนนทบุรี และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงนนทบุรี
  3. ได้โล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้สนับสนุนกิจการการศึกษาโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม และสนับสนุนการประถมศึกษาปี 2532 และปี 2533

  การบริจาคและการกุศล

   • ห้องผ่าตัดคนไข้พิเศษ ตึกศัลยกรรมใหม่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
   • เรือนคนไข้หญิง “ทานสัมฤทธิ์บำเพ็ญ” โรงพยาบาลสุโขทัย
   • กุฏิทานสัมฤทธิ์บำเพ็ญ วัดกัทลีพนาราม อำเภอบ้านหมี่
   • ห้องคนไข้พิเศษ “ธวัช – เสริมศรี ทานสัมฤทธิ์” อาคาร 20 ปี ปัญญานันทะโรงพยาบาลชลประทาน
   • ให้ที่ดินสร้างโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา และโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
   • มอบที่ดินให้ทางราชการ
   • ให้ที่ดินสร้างสถานีอนามัยบ้านทานสัมฤทธิ์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
   • บริจาคเงินตั้งกองทุนมูลนิธิ เพื่อการศึกษา แก่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม และโรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยาคม แห่งละ 200,000 บาท

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:32:20 น.

โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 02-580-0156 อีเมล์: tanwit_non@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฤทัย โปวานนท์ โทรศัพท์: 0836711857 อีเมล์: baitoey.wu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]