• สื่อการเรียนรู้
 • Urrqtb.gif

  UrHk9S.gif

 • ห้องเรียนออนไลน์
 • QM8yMa.png

 • แบบฟอร์มระบบออนไลน์
 • Ub39F8.gif

 • รายชื่อขอย้ายเข้า-ออก
 • UbY560.gif
  UbYAEe.gif

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2476 โดยพระครูอธิการธูป จันทะโชโต เจ้าอาวาสวัดลาดปลาดุก เป็นผู้สร้าง ในระยะแรกรับเฉพาะนักเรียนชายไว้เข้าเรียนโดยใช้ศาลาการเปรียญ เป็นสถานศึกษา

  ปี 2523 พระครูวิบูลนนทกิจ เจ้าอาวาสวัดลาดปลาดุก ผู้อุปการะโรงเรียนได้ขอที่ดินจำนวน 5 ไร่ จากคุณสำรวย รัตนผลิน เพื่อสร้างอาคารเรียน

  ปี 2539 พระครูวิบูลนนทกิจ เป็นประธานในการหาเงินถมดินจำนวน 2,100,000 บาท และทางราชการให้งบประมาณ 3,100,000 บาท สร้างอาคารเรียน 1 หลัง 3 ชั้น 9 ห้องเรียน ชื่อว่า "อาคารสำรวย รัตนผลิน"

  ปี 2542 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 4 ชั้น 24 ห้องเรียน ชื่อว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา" และได้ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ที่ 99/99 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

  ปี 2547 พระครูวิบูลนนทกิจ เจ้าอาวาสวัดลาดปลาดุก เป็นประธานในการจัดหาทุน สร้างอาคารแบบ 2/28 ปรับปรุง จำนวน 1 หลัง 4 ชั้น 15 ห้องเรียน ชื่อว่า " อาคารพระครูวิบูลนนทกิจ" เป็นเงิน 7,300,000

  ในปัจจุบันโรงเรียนวัดลาดปลาดุกเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 1,347 คน มีอาคาร 3 หลัง เขตบริการของโรงเรียนประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ในหมู่ที่ 6,7,8 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

  ผู้บริหารโรงเรียนคน ปัจจุบัน คือ นายบัณฑิต เอกติชัยวรกุล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาดุก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-19 23:18:05 น.

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 028342034 อีเมล์: watladpladuk99@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศินา รักปาน โทรศัพท์: 0814924452 อีเมล์: sasina.pladuk@nonedu2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]