• สื่อการเรียนรู้
 • Urrqtb.gif

  UrHk9S.gif

 • ห้องเรียนออนไลน์
 • QM8yMa.png

 • แบบฟอร์มระบบออนไลน์
 • Ub39F8.gif

 • รายชื่อขอย้ายเข้า-ออก
 • UbY560.gif
  UbYAEe.gif

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของโรงเรียน

  1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมไทย และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

  3.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

  4.สร้างเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

  5.บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

  6.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-19 23:18:05 น.

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 028342034 อีเมล์: watladpladuk99@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศศินา รักปาน โทรศัพท์: 0814924452 อีเมล์: sasina.pladuk@nonedu2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]