โรงเรียนวัดเชิงเลน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียวัดเชิงเลน สัังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476

  โดยหลวงรามัญนนทเขต นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานพิธีเปิด เิริ่มแรกใช้ศาลาการเปรียญเป็นทีเรียน พระอธิ้การสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดเิชิงเลน

  เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนวัดเชิงเลน นายเจริญ จิตรบรรเทา ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ มีคณะครูทำการสอนในขณะะนั้น 6 คน และมีนักเรียนจำนวน 90 คน

  เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

        พ.ศ.2518 ก่อสร้างเสาธงเหล็กสูง 12 เมตร และได้รับงบประมาณบ้านพักครูหลังที่สอง จากงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นเงิน 45,000 บาท
        พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 3 ห้องเรียน ไม่มีัฝ้า-เพดาน และเทคอนกรีตชั้นล่าง
  ซึ่งในปีต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอีก 1 ห้องเรียน พร้อมฝ้า-เพดาน และเทคอนกรีตชั้นล่าง 
        พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.101/2526 ก่อสร้างโดย หจก.ต.ณัฐพงษ์ฟาร์ม แต่ยังไม่เสร็จ ได้รบส่งมอบงาน
  เมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม พ.ศ. 2539 และพระปลัดประเสริฐ อมโร  เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน ผู้อุปถัมภ์โรงเรียนได้รับบริจาคเงินก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างให้อีก 4ห้อง 
        พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.017 ชั้นล่าง และได้รับเงินบริจาคจากประชาชนทำทีนั่งหน้าระเบียงชั้นล่างอาคาร
        พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล ทางโรงเรียนได้ใช้อาคารเรียนและบริเวณโดยรอบจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
        จนกระทั่ง วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ทางโรงเรียนได้ย้ายอาคารเรียนมายังสถานที่แห่งใหม่ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต 4 ชั้น
  กว้าง 8 เมตร ยาว 42 เมตร จำนวน 16 ห้องเรียน พร้อมเดินระบบไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต และปรับปรุงอาคารสถานที่ ถมดิน ทำรั้ว ปรับภูมิทัศน์โดยรอบในพื้นที่ด 3 ไร่
  ก่อนเข้าใช้ประโยชน์ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 43 ล้านบาท
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-16 14:47:54 น.

โรงเรียนวัดเชิงเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 025258217 อีเมล์: watclschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศดานันท์ ขันทะบุตร โทรศัพท์: 0856532167 อีเมล์: khantaboot.2912@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]