โรงเรียนวัดเชิงเลน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายสมนึก             ปั่นสุ่น           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    ประธานกรรมการสถานศึกษา

  นายบรรพต            นาทอง         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ

  นายมานพ             ปั่นสุ่น           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่น      กรรมการ

  นายประยงค์         ปิ่นเกตุ           ผู้แทนศิษย์เก่า                            กรรมการ

  นางสาวนาตยา      กลิ่นขั้น          ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ

  นางเพ็ญพิศ          นำพา             ผู้แทนครู                                        กรรมการ

  พระมหาระนอง      ทสสฺนีโย        ผู้แทนองค์กรศาสนา                       กรรมการ

  นางลำดวน            ดำริห์            ผู้แทนครู                                       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-16 14:47:54 น.

โรงเรียนวัดเชิงเลน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 025258217 อีเมล์: watclschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศดานันท์ ขันทะบุตร โทรศัพท์: 0856532167 อีเมล์: khantaboot.2912@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]