• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
   
  โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2527 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2527  
  ผู้ริเริ่มจัดตั้ง คือ นายณรงค์ อนันตรังสี ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และนายกว้าง รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด ประธานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา (สศ.) จังหวัดนนทบุรีในขณะนั้น โดยใน ปี พ.ศ. 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  4 ห้องเรียน สำหรับสถานที่เรียนชั่วคราวระยะแรกใช้อาคารเรียนโรงเรียนปากเกร็ด  ดังนั้นจังหวัดจึงแต่งตั้งให้ นายกว้าง  รอบคอบ
  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  จากนั้นกรมสามัญศึกษาจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายชูชาติ ชัยบุรินทร์ 
  ครูใหญ่โรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ์ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ต่อมาได้รับความเมตตากรุณาจาก
  พระพรหมมังคลาจารย์ ปัญญานันท ภิกขุ  เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ให้ใช้อาคารเรียนโรงเรียน 
  พุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว จากนั้นในปี พ.ศ. 2529 ได้รับความกรุณาจากคุณลุงธวัช  ทานสัมฤทธิ์  ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้โอนกรรมสิทธิ์การเช่าที่ดินให้แก่กรมสามัญศึกษา เป็นเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา ตามโฉนดที่ 1840 เลขที่ 68/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยย้ายมาทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 กันยายน 2529 
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-23 14:38:06 น.

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: np@npschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพงศธร สุวรรณเกษม โทรศัพท์: 025882826-7 อีเมล์: jsangdown@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]