• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. พระราชนันทมุนี
  2. พระปัญญานันทมุนี
  3. นางพรรษชล บุญคง
  4. นายชวน น้อยเจริญ
  5. นางกฤษณา พัวศิริ
  6. นางวาสนา  นควรณ์
  7. นายบำรุง  ไตรมนตรี
  8. นายบุญเลิศ  แสงมณี
  9. นายประสาท  จันทร์ใบเล็ก
  10. นางสาววิภาวัลย์  วรวรรณปรีชา
  11.นายจักรพงษ์   รุ่งเรือง
  12.ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์   ทองพลับ
  13.นางสาวพรรธน์ชญมน  ทวีศักดิ์
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-11 15:36:59 น.

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: np@npschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพงศธร สุวรรณเกษม โทรศัพท์: 025882826-7 อีเมล์: jsangdown@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]