• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์
   
          โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
             บนพื้นฐานความเป็นไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   
  ปรัชญาของโรงเรียน
   
              น อนริยํ กริสฺสาม    “ ต้องไม่กระทำสิ่งที่ต่ำทราม ”
   
  คำขวัญ
   
        รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-11 15:36:59 น.

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: np@npschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพงศธร สุวรรณเกษม โทรศัพท์: 0852300259 อีเมล์: jsangdown@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]