โรงเรียนธัญบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนธัญบุรีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี  - สระบุรี) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2493 เริ่มดำเนินการติดต่อ ขอที่ดินโดย นายอยู่ ทิพย์คงคา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2491 อาคารหลังแรกของโรงเรียนธัญบุรี (ป.ท.7.) สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2473 บนที่ดินของ คุณนายทองพูล นายตันซิว ทองพูล นายตันซิวเม้ง หวั่งหลี บริจาคให้เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวาสร้างเสร็จเปิดสอนได้เมื่อวันที่ 7เมษายน  พ.ศ.๒๔๙๓  ในบริเวณที่ติดโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร    เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2493  มีนักเรียน 1 ห้อง  ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2493 ทางจังหวัดก็ส่ง ส.ต.วีระจิตต์ เลี้ยงตน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  คนต่อมา ก็คือนายประมุข แก้วบุญมี, นายสำราญ วงษ์ทองคำ, นายทองหล่อ จุลสุคนธ์, นายเสนอ อนุโรจน์,และนายสิน บุญเกตุ เป็นครูใหญ่คนสุดท้าย

    ต่อมาเมื่อวันที่  30  มิถุนายน พ.ศ.  2507  โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก  ม.ร.ว. รสลิน  คัดคณางค์   บริเวณริมถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่  30       จำนวน 16  ไร่ และจากบริเวณด้านใต้ของโรงพยาบาลธัญรักษ์ รวมทั้งสิ้น 21 ไร่  69 ตารางวา หรือ 33,876 ตารางเมตร  จึงได้ทำการก่อสร้างโรงเรียนธัญบุรี  แห่งใหม่ วันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2511  ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๐มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเขียนชื่ออำเภอชื่อจังหวัดต่างๆให้เขียนชื่ออำเภอธัญบุรี มี ญ. ตัวเดียว ต่อมาประชาชนเกิดความ สับสน ในชื่อโรงเรียนมัธยมสองแห่งนี้ คนที่จะไปติดต่อกับโรงเรียนธัญบุรีจะไปที่อำเภอและต้องกลับมาที่ตำบลประชาธิปัตย์ เพราะโรงเรียนสองแห่งนี้ตั้งอยู่ในสถานที่สลับกลับกันคือ โรงเรียนธัญบุรีตั้งอยู่ที่รังสิตโรงเรียนรังสิตตั้งอยู่ที่อำเภอ ธัญบุรี ต่างกันตรงที่ ขณะนั้นโรงเรียนธัญบุรี มีถึงชั้น ม.๖ โรงเรียนรังสิตมีถึงชั้นม.๓ พอมาถึงช่วงที่มีการเปลื่ยนแปลงอักษรย่อ ชื่อโรงเรียนที่ใช้ไหมปักบนหน้าอกนักเรียน เดิมใช้ชื่อย่อจังหวัดปทุมธานี และตามด้วยตัวเลขที่ตั้งต่อหลัง โรงเรียนธัญบุรี เสนอไปขอใช้ตัวอักษรย่อว่า ธ.บ.

              วันที่ 6 กรกฎาคม 2546 ยุบกรมสามัญศึกษาโรงเรียนจึงเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ 7 กรกฎาคม 2546

            


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:42 น.

โรงเรียนธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 02-523-8840 อีเมล์: contract@tbs.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อนันต์ ธำรงค์เกียรติ โทรศัพท์: 0817206403 อีเมล์: anan@tbs.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]