โรงเรียนธัญบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ปรัชญา      "เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย  จิตใจสะอาด  มารยาทงาม"         

    วิสัยทัศน์ โรงเรียนธัญบุรี ปี 2559 - 2562

                โรงเรียนธัญบุรีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีความก้าวหน้าทางวิชาการ  สู่มาตรฐานสากล  สร้างคนดีมีคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:42 น.

โรงเรียนธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 02-523-8840 อีเมล์: contract@tbs.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อนันต์ ธำรงค์เกียรติ โทรศัพท์: 0817206403 อีเมล์: anan@tbs.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]