• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนธัญรัตน์เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษามีชื่อเดิมว่าโรงเรียนรังสิต มีเนื้อที่ทั้งหมด 15 ไร่ 2 งาน 90.25 ตารางวา มีรูปลักษณะคล้ายตัวที (T)
  จัดตั้งตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 360/2499 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2499 โดยมีนายประสิทธิ์ เจริญชอบ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ รักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่
  โดยในครั้งนั้นมีครู 1 คน นักเรียน 42 คน

   

  วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 ได้ยกฐานะจากโรงเรียนประถมศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรังสิตเป็นโรงเรียนธัญรัตน์

  โรงเรียนธัญรัตน์ เป็นหนึ่งในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)จาก 9 โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี เป็นที่ตั้งของศูนย์คณิตศาสตร์
  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 และเป็นโรงเรียนหนึ่งที่รองรับนักเรียนจากพื้นที่
  อำเภอธัญบุรีที่มีความยาวมากซึ่งนักเรียนอาจไม่สะดวกมาเรียนที่โรงเรียน
  ประจำอำเภอ(
  โรงเรียนธัญบุรี)ได้

   

  ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) โรงเรียนธัญรัตน์เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา การจัดชั้นเรียนแบบ 13-13-13/11-11-11 รวม 72 ห้องเรียน
  มีนักเรียนทั้งหมด 3,296 คน และบุคลากรครู 139 คน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:32:03 น.

โรงเรียนธัญรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 02-577-1577 อีเมล์: thanyarat@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: เชาวลักษณ์ ชาวงษ์ โทรศัพท์: 0879588801 อีเมล์: chao_wa@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]