• ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติของโรงเรียน

            โรงเรียนนี้เปิดสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  2517 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้อาคารเรียนของวัดใหญ่ชัยมงคล  เป็นสถานที่เรียน  ปีแรกที่เปิดทำการสอน  มีนักเรียน  76 คน  ครู  5  คน  นายสมพงษ์  ตะวันเที่ยง เป็นครูใหญ่  ต่อมานายวีระ  แก้วแหวน  ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  2525  และนายบัว  สุขนิคม  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่   1  กันยายน  2534   นายปรีชา  มีวุฒิสม  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  2535  ใน ปี  2537  ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ในปีการศึกษา  2540  ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เริ่มแรกมีนักเรียนมาเรียน  17  คน     

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549  นายนิพนธ์  กฤชสินชัย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

    วันที่  5 พฤศจิกายน 2551  นางจุฑามาศ  รอดภัย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3524-3027 อีเมล์: watyai2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ โทรศัพท์: 098-9158964 อีเมล์: aomkungma@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]