• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  หน้าที่

  โทรศัพท์

  1.

  นายธนวัฒน์  ปุญญวิจิตร

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  081-6388847

  2.

  นางสาวต้องตา  คุณาไทย

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  089-1587496

  3.

  นางสาวมรกต  วงษ์เนตร   

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  084-8827123

  4.

  นายบรรเจิด  สงวนทรัพย์

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  081-7807037

  5.

  นายทวีศักดิ์  เมธีดล

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  080-6661244

  6.

  นายไกรศรี  ศรีนาคล้วน

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  089-6252921

  7.

  พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล  ปญญาพโล

  ผู้แทน(ศาสนา)

  กรรมการ

  081-9465742

  8.

  พระมหาบรรณ์  ปญญาธโร

  ผู้แทน(ศาสนา)

  กรรมการ

  083-9637074

  9.

  ดร.เติมชัย  ธรรมลักษมี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  089-8011682

  10.

  นายดิเรก  สายศิริวิทย์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  081-9199529

  11.

  ดร.นริสานันท์  เดชสุระ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  084-6218989

  12.

  นางมลิวัลย์  โอฬาริกพันธุ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  081-8531157

  13.

  นางสโรฌา  บุญรอดวงค์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  081-3656655

  14.

  นางสาวกอบกุล  แสงสวาสดิ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  081-3783099

  15.

  นางจุฑามาศ รอดภัย  

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  กรรมการและเลขานุการ

  081-8275180

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3524-3027 อีเมล์: watyai2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ โทรศัพท์: 098-9158964 อีเมล์: aomkungma@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]