• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.   เด็กชายภูริ  ปลื้มเนตร

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

  ประธานสภานักเรียน

  2.   เด็กหญิงพรสุรางค์  สุขเรณู

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

  รองประธานสภานักเรียนคนที่1

  3.   เด็กหญิงอาภัสรา  ติ้วอ้าย

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

  รองประธานสภานักเรียนคนที่2

  4.   เด็กหญิงกชกร   โครตวงศ์

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  5.   เด็กชายธนานนท์ แหวนเพ็ชร์

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

  หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

  6.   เด็กชายนภัช  เริงสาตร์

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

  หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี

  7.   เด็กชายธีรชัย   ส่งเสริม

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

  หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

  8.  เด็กชายธนัญชัย  อัมรานนท์

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

  หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก

  9.   เด็กหญิงวรัมพร   บุญเสนอ

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

  หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  10.  เด็กชายวีรพล  ศรีคราม

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

  หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

  11.  เด็กชายอรรคพล โมคาพันธ์

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  12.  เด็กชายมงคล ทิมเจริญ

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

  หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม

  13.  เด็กหญิงทิพวรรณ์ ทัพไสย

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

  หัวหน้าฝ่ายอนามัย

  14.  เด็กชายเอกรักษ์  ภูสมนึก

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

  หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  15.  เด็กชายเกรียงไกร เอราวัณ

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

  หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย

  16.  เด็กหญิงพรรณิภา  ศรีตานุช

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  17.  เด็กหญิงปัทมพร   พงษ์สวัสดิ์

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

  หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3524-3027 อีเมล์: watyai2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ โทรศัพท์: 098-9158964 อีเมล์: aomkungma@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]