• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ  การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

   

  ปรัชญาของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)

  “สุวิชาโน  ภว° โหติ” อ่านว่า “สุวิชาโน ภวัง โหติ” แปลว่า ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3524-3027 อีเมล์: watyai2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ โทรศัพท์: 098-9158964 อีเมล์: aomkungma@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]