โรงเรียนวัดบัวงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบัวงาม

  เรียนดี            กีฬาเด่น                    เน้นคุณธรรม               นำเทคโนโลยี

  ดีด้วยภูมิทัศน์              เร่งรัดคุณภาพครู                    เด็กเรียนรู้ร่วมชุมชน

  ปรัชญา โรงเรียน

  ปัญญา นรานัง รัตนัง ปัญญาคือแก้วอันประเสริฐของคนดี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-04 21:03:09 น.

โรงเรียนวัดบัวงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035802805 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปกร วิชัยรัมย์ โทรศัพท์: 0615954140 อีเมล์: paso2525@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]