โรงเรียนวัดนางคุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติ

  โรงเรียนวัดนางคุ่ม ( สมเด็จพระพุฒาจารย์  วน  ประชานุกูล )  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465  โดยหลวงนราภัยพิทักษ์  นายอกเภอท่าเรือ เป็นผู้จัดตั้ง  นายสมบุญ  ศรีสุข  เป็นครูใหญ่คนแรก  ตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชาบาล  ตำบลศาลาลอย  ( วัดนางคุ่ม )  ใช้ศาลาการเปรียญของวัดนางคุ่มเป็นที่เรียนทำการสอนชั้นป.1  -  ชั้นป.4  ครั้นถึงพ.ศ.  2498  คณะกรรมการ  ได้คิดสร้างอาคารเรียนขึ้น  พอดีเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  ความคิดจึงต้องล้มสลาย

  เมื่อพ.สง 2505  คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยครู  และเจ้าอาวาสได้จัดหาเงินสร้างขึ้นอีก  ตามแบบ 004   ของกระทรวงศึกษาธิการ  ในที่นาของผู้ใหญ่วิทย์  แม่ยวน   กองถวิล  ซึ่งอุทิศที่ดินให้จำนวน 8 ไร่ 1งาน 60 ตารางวา  แล้วเสร็จในเดือน  ธันวาคม 2507  ทำการเปิดป้ายเมื่อวันที่  12  มีนาคม 2508  ขนานนามว่า  โรงเรียนวัดนางคุ่ม  (สมเด็จพระพุฒาจารย์  วน  ประชานุกูล) โดยนายบุญช่วย   แสงสุชาติ  รองอธิบดี  กรมสามัญศึกษา  มาเป็นประธานในพิธีใช้ค่าก่อสร้าง  218,282.12 บาท

  พ.ศ.  2510  ได้รับอนุญาตให้เปิดประถมปลาย (ป.5) เป็นครั้งแรก

  พ.ศ.  2534  เข้าโครงการการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:28:19 น.

โรงเรียนวัดนางคุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3522-3233 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กัญญาวีร์ พิมพิสนธิ์ โทรศัพท์: 0931404452 อีเมล์: kanyaweepimpison@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]