โรงเรียนวัดนางคุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.  พระครูปลัดนริศร  ติสฺสวํโส  ผู้แทนศาสนา

  2.  นายวันชัย  เทอดสุทธิรณภูมิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.  นายวันชัย  สำรวมจิตร์  ผู้แทนองค์กรค์ส่วนท้องถิ่น

  4.  นายอุดร  กังวลทรัพย์  ผู้แทนศิษย์เก่า

  5.  นายไชยา  ใจปราณี  ผู้แทนชุทชน

  6.  นายสมใจ  อภิรมย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  7.  นางสมพิศ  ชาตินันท์  ผู้แทนครู

  8.  นายสมบูรณ์  กุหลาบเพ็ชร์  ผู้แทนผู้ปกครอง

  9.  นายประภาส  ชาตินันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางคุ่ม / กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:28:19 น.

โรงเรียนวัดนางคุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3522-3233 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กัญญาวีร์ พิมพิสนธิ์ โทรศัพท์: 0931404452 อีเมล์: kanyaweepimpison@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]