โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  “โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีทางการศึกษา ผู้เรียนมีสุขภาพดี   ใฝ่หาความรู้   คู่คุณธรรม   ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้   มีวิถีชีวิตพอเพียง   รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นอยุธยาและความเป็นไทย”

  ปรัชญาโรงเรียน
   
          มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:10:31 น.

โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3525-9480 อีเมล์: pibool2471@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิวัตรา พลรักษ์ โทรศัพท์: 0841230567 0615914284 อีเมล์: siwatta@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]