โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.พัฒนาระบบการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร
  2.จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรม สำนึกในความเป็นไทยและวิถีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  3.พัฒนาระบบบริหารจัดการทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ
  4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  5.นำเทคโนโลยีใช้ในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน
  6.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน-นอกให้เอื้อต่อการจัดการหเรียนการสอน
  7.ส่งเสริมนักเรียนด้านอาชีพ ดนตรี กีฬา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-35 77-3319 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกันยุมา กสิกิจ โทรศัพท์: 0823658941 อีเมล์: mai-2912@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]