• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    การศึกษามีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  สดใสสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมสุขภาพ  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมของชุมชน

    ปรัชญา

    การศึกษายกระดับวิญญูชน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:42:37 น.

โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 094-5598592 อีเมล์: swp10139@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธันยบูรณ์ คุปตะวาทิน โทรศัพท์: 0861624189 อีเมล์: tyb_ktwt@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]