• ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนวัดคานหาม

              โรงเรียนวัดคานหาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2469 มีพระภิกษุหมา เป็นครูใหญ่ นายเช้า สอาดพงษ์ เป็นครูผู้สอนโดยมี พระอธิการผ่อน เจ้าอาวาส ให้ความเมตตาใช้ศาลาวัดเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน ต่อมาทางราชการได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลประจำตำบล  มีผู้เข้ารับการศึกษาบริการ หมู่ 1 ,3 และ 4

              ปัจจุบันเปิดสอน 3 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีครูและบุคลากร 17 คน ผู้บริหาร 1 คน อัตราจ้าง 1  คน และ มีผู้เรียน จำนวน 342  คน

    42  คน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-25 22:54:12 น.

โรงเรียนวัดคานหาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3588-0157 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ วงษ์ทรงยศ โทรศัพท์: 0867587783 อีเมล์: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]