• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION) โรงเรียนวัดคานหาม

  โรงเรียนวัดคานหามมุ่งมั่นวิชาการ  สืบสานดนตรี  ก้าวทันเทคโนโลยี  สามัคคีมีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  เอกลักษณ์

            รักษ์ดนตรี

   

  อัตลักษณ์

            มารยาทดี  มีสัมมาคารวะ

   

  คำขวัญโรงเรียน

            เรียนดี  ดนตรีเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม

   

  ปรัชญาโรงเรียน

            ปญฺญา  นรานํ  รตนํ

            ปัญญาเปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตน

   

  ดอกไม้ประจำโรงเรียน

            ช่อทองอุไร

   

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน

            ต้นราชพฤกษ์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-25 22:54:12 น.

โรงเรียนวัดคานหาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3588-0157 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ วงษ์ทรงยศ โทรศัพท์: 0867587783 อีเมล์: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]