• ประวัติโรงเรียน
  •  เดิมเรียกว่า โรงเรียนประชาบาลวัดกะสังข์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๖๔ โดยใช้ศาลาวัดเป็นอาคารเรียน เปิดสอน ป. ๑-๔ ต่อมา ปี ๒๕๑๔ เปิดสอน ป. ๑ - ๗ ปี ๒๕๒๑  ปรับลดชั้นเรียนตามหลักสูตรใหม่เปิดสอน ป. ๑-๖ ปัจจุบันโรงเรียนวัดกะสังข์มีพื้นที่ ๔ ไร่เศษ เป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:15:58 น.

โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0818521557 อีเมล์: ิboonma_1557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทาวัชร บัวบุศย์ โทรศัพท์: 0927651404 อีเมล์: sutawat_987@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]