• คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑. เด็กชายปรพล ปาระนันท์              ประธานนักเรียน

  ๒. เด็กหญิงวิไวภรณ์ นาคแดง           รองประธานนักเรียน

  ๓. เด็กชายพงศธร อุทุมภา                กรรมการ

  ๔. เด็กหญิงชลลดา จิตกุศล              กรรมการ

  ๕. เด็กชายอเนชา สุขวิลาศ               กรรมการ

  ๖. เด็กชายธวัชชัย ขันธรูจี                กรรมการ

  ๗. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์เจริญ     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:15:58 น.

โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0818521557 อีเมล์: ิboonma_1557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทาวัชร บัวบุศย์ โทรศัพท์: 0927651404 อีเมล์: sutawat_987@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]