โรงเรียนวัดบ้านดาบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑.  นายบรรจง  กระจ่างฤกษ์          ผู้ทรคุณวุฒิ                                       ประธานคณะกรรมการ                  

  ๒.  นายสมเดช  บุญผาสุก            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

                  ๓.  นางสาวนวลสวาท  เพ็ชร์สุขุม   ผู้แทนครู                                           กรรมการ

                  ๔.  นายบรรเจิด  เข็มเพ็ชร            ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ

                  ๕.  นายสำรวย  เฮ็งประดิษฐ์           ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

                  ๖.  นายบุรพล   บุญรอด                ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมกร

                  ๗.  นายพเยาว์   เพ็งกลิ่น               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

                  ๘.  พระลิ้ม  วราโภ                        กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ                                    

                  ๙. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ                  กรรมการและเลขานุการ                    กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-08 14:50:16 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส นาจพินิจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวิไลวรรณ หอมจันทร์

 • นายภาคภูมิ เชื้อสวย

 • ช่องทางร้องเรียน
 • ช่องทางร้องเรียนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,280
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านดาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036780651 อีเมล์: worasak_poocharoen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ผอ.วิทวัส นาจพินิจ โทรศัพท์: 087-1205272 อีเมล์: pair_compu@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]