โรงเรียนวัดบ้านดาบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงนิศารัตน์   นะวะเศียร             ประธานกรรมการ

  2.เด็กหญิงรุ้งกาญจน์   ศรีบัว                 รองประธานกรรมการ

  3.เด็กหญิงอัจฉรา   ศรีบัว                     รองประธานกรรมการ

  4.หัวหน้านักเรียนทุกชั้น                       กรรมการ

  5.เด็กหญิงสุพรรณษา   จำนงสัตย์         กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 09:26:13 น.

โรงเรียนวัดบ้านดาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036780651 อีเมล์: worasak_poocharoen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ผอ.วิทวัส นาจพินิจ โทรศัพท์: 087-1205272 อีเมล์: pair_compu@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]