โรงเรียนวัดบ้านดาบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •      วิสัยทัศน์  เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เทียบเคียงคุณภาพมาตรฐานสากล   บนพื้นฐานความเป็นไทย   ก้าวไกลสู่อาเซียน

      ปรัชญาของโรงเรียน    “ การศึกษาคือ  ชีวิต ”  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-08 14:50:16 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส นาจพินิจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวรุ่งนภา ลือดารา

 • นางสาวรัชฎาพร แก้วเฟื่อง

 • ช่องทางร้องเรียน
 • ช่องทางร้องเรียนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,745
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านดาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036780651 อีเมล์: worasak_poocharoen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ผอ.วิทวัส นาจพินิจ โทรศัพท์: 087-1205272 อีเมล์: pair_compu@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]