โรงเรียนวัดบ้านดาบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •      วิสัยทัศน์  เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เทียบเคียงคุณภาพมาตรฐานสากล   บนพื้นฐานความเป็นไทย   ก้าวไกลสู่อาเซียน

        ปรัชญาของโรงเรียน    “ การศึกษาคือ  ชีวิต ”  

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-02 13:59:59 น.

โรงเรียนวัดบ้านดาบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036780651 อีเมล์: worasak_poocharoen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ผอ.วิทวัส นาจพินิจ โทรศัพท์: 087-1205272 อีเมล์: pair_compu@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]