โรงเรียนบ้านวังเพลิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • ข้อมูลโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านวังเพลิง

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายกล้าหาญ     คลังผา      ประธานกรรมการ

  2.นายสใคิด          คำเวียง

  3.นายทวี              เจริญใจ

  4.นายสมบัติ          เรืองทิม

  5.นายชุมพล          เฉลิมบุญ

  6.นายสมหมาย       สมบูรณ์ดี

  7.นายจางค์            กล่อมงิจิต์

  8.พระปลัดมานพ     ธมมโชโต

  9.พระอธิการประทิน  อติธมโต

  10.นายประยงค์       ชูเกตุ

  11.นายสมหมาย      จันทร

  12.นางบุญจิรา        นุปิง

  13.นายจรุงจิตร       เสาร์สุข

  14.นายสราวุธ         อ่อนเบา

  15.ว่าที่  ร.อ.วีรธนา  นรากรณ์   เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-02 15:34:15 น.

โรงเรียนบ้านวังเพลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036708059 อีเมล์: wpl2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายยุทธศักดิ์ แพรศรี โทรศัพท์: 0800184563 อีเมล์: Yuttasakpaesee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]