โรงเรียนบ้านเนินจันทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15120 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ได้จัดตั้งขึ้นด้วยความริเริ่มของพระมหาธีรศักดิ์ และชาวบ้านเนินจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงโดยการก่อสร้างอาคารแบบชั่วคราวจำนวน 1 หลัง ในบริเวณวัดเนินจันทร์ พ.ศ. 2513 ได้รับการอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนประชาบาลเมื่อวันที่ 12พฤษภาคม 2513 พ.ศ. 2516 ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินในบริเวณใกล้เคียง เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 10 ไร่ เป็นเงิน 20,000 บาท พ.ศ. 2525 ได้รับอนุญาตจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี ให้เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 –6 ปีการศึกษา 2536 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท(กศ.พช.) ปีการศึกษา 2540 ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี ให้เป็นโรงเรียนโครงการปฏิรูปการศึกษา ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนจำนวน 43 คน ข้าราชการครูและผู้บริหาร 3 คน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:04:28 น.

โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0924156524 อีเมล์: acemu๒๕๔๙@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุณีรัตน์ รัตนตรัยวงศ์ โทรศัพท์: 0927676313 อีเมล์: tanya25171@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]