โรงเรียนบ้านเนินจันทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเนินจันทร์

  1.  นายอำนา   เกตุสราญ       ผู้ทรงคุณวุฒิ                          ประธานกรรมการ

  2. นายสามารถ  เรียงสันเทียะ   ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

  3. เจ้าอิการสุรัตน์   สุภาจาโร   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                  กรรมการ

  4. นายเข็มชาติ    ถุงน้ำคำ      ผู้แทนผู้ปครอง                        กรรมการ

  5.  นางจารุนันท์  ชื่นเชาว์กิจ       ผู้แทนครู                               กรรมการ

  6.   นางลักษ์   กระโจมแก้ว        ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ

  7.  นายสานิต     หลอดยา      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ     

  8.  นายอาคม  จันร์มงคล        ผู้แทนศิษย์เก่า                          กรรมการ

  9.  นางสาวจารุวรรณ  พูลฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน              กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:04:28 น.

โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0924156524 อีเมล์: acemu๒๕๔๙@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุณีรัตน์ รัตนตรัยวงศ์ โทรศัพท์: 0927676313 อีเมล์: tanya25171@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]