โรงเรียนบ้านสันตะลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านสันตะลุง ตั้งอยู่หมู่ที่  1 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 โดยนายอำเภอชัยบาดาล ผู้ใหญ่ล้านและราษฎรเป็นผู้ริเริ่มตั้งขึ้น โดยใช้ศาลาวัด ซึ่งได้สร้างขึ้นด้วยเงินของราษฎร คิดเป็นเงิน 8000 บาท เป็นที่ทำการเรียนการสอน ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนและให้การสนับสนุนคือ นายแกะ  อ่อนตา ผู้ใหญ่บ้านในสสมัยนั้น ร่วมกับ นายยันต์  ถมปัด นายคำ  สังข์ทอง นายพรหม  ชนะจิต นายชู  บุตรศรี นายโคว้ ประเสริฐสุข ซึ่งได้ร่วมกันสละแรงกายและกำลังทรัพย์ในการก่อตั้งสำเร็จได้ด้วยดี  โรงเรียนบ้านสันตะลุงเปิดทำการสอนครั้งแรกทางราชการได้ส่งนายพิพัฒน์  จันทร์น้อย วุฒิ พ.ป. ครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าดินดำ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านสันตะลุง และนายบัญชา  ทรัพย์ประเสริฐ ครู อีกหนึ่งคน ขณะนั้นมีนักเรียนทั้งสิ้น 200 คน  ปัจจุบัน โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนทั้งสิ้น 63 คน ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 5 คน ธุรการจ้าง 1 คน นักการภารโรง 1 คนโดยมีนายชาญณรงค์  สิงห์ทอง ดำรงตำแแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-22 11:21:45 น.

โรงเรียนบ้านสันตะลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0892388191 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายชาญณรงค์ สิงห์ทอง โทรศัพท์: 0892389181 อีเมล์: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]